Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 12: Water sports - Writing

Bài giảng nhằm hướng dẫn các bạn học sinh tìm hiểu về các môn thể thao dưới nước, bổ trợ kiến thức về nội động từ và ngoại động từ. Viết về các môn thể thao nước, học các từ vựng liên quan, đồng thời cải thiện khả năng tiếng Anh.