• Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6

  Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6

  "Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6" thông tin đến các bạn một số vấn đề chung về mô hình trường học mới tại Việt Nam – VNEN; hướng dẫn tổ chức hoạt động học của học sinh; vị trí, đặc điểm môn khoa học tự nhiên; hướng dẫn tổ chức hoạt động học.

   276 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Tiếng Anh 11 – Sách giáo viên (Tập một)

  Ebook Tiếng Anh 11 – Sách giáo viên (Tập một)

  Ebook Tiếng Anh 11 – Sách giáo viên (Tập một) thông tin đến quý giáo viên và các bạn với 5 bài học theo các chủ đề: the generation gap; relationships; becoming independent; caring for those in need; being part of ASEAN.

   157 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Tiếng Anh 10 – Sách giáo viên (Tập hai)

  Ebook Tiếng Anh 10 – Sách giáo viên (Tập hai)

  "Ebook Tiếng Anh 10 – Sách giáo viên (Tập hai)" cung cấp những kiến thức thông qua các bài học: gender equality; cultural diversity; new ways to learn; preserving the environment; ecotourism; glossary.

   124 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Tiếng Anh 12 – Sách giáo viên (Tập hai)

  Ebook Tiếng Anh 12 – Sách giáo viên (Tập hai)

  Ebook Tiếng Anh 12 – Sách giáo viên (Tập hai) được biên soạn nhằm cung cấp đến quý giáo viên các bài học với các chủ đề endangered species; artificial intelligence; the world of work; choosing a career; lifelong learning.

   156 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Tiếng Anh 12 – Sách giáo viên (Tập một)

  Ebook Tiếng Anh 12 – Sách giáo viên (Tập một)

  Ebook Tiếng Anh 12 – Sách giáo viên (Tập một) thông tin đến các bạn với các bài học: life storie; urbanisation; the green moveme; the mass media; cultural identity.

   156 p daihochalong 27/10/2020 4 0

 • Ebook Destination B1 Grammar & vocabulary with Answer key

  Ebook Destination B1 Grammar & vocabulary with Answer key

  Ebook "Destination B1 Grammar & vocabulary with Answer key" include 42 lessons, 14 reviews and 2 Progress Test lessons for you to practice; Designing knitting books, after 2 grammar lessons, is a vocabulary lesson, after 3 articles, there is 1 review, helping to systematize the learned knowledge, and to remember more deeply.

   256 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Writing skills success in 20 minutes a day (3rd Edition)

  Ebook Writing skills success in 20 minutes a day (3rd Edition)

  Ebook "Writing skills success in 20 minutes a day (3rd Edition)" present the content: lesson summary; periods, question marks, and exclamation points; avoiding faulty sentences; commas and sentence parts; commas that separate; semicolons and colons; apostrophes and dashes; quotation marks...

   192 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Cambridge IELTS Academic 14

  Ebook Cambridge IELTS Academic 14

  Ebook "Cambridge IELTS Academic 14" Cambridge IELTS 14 is written with 4 test questions, in Academic or General format with equivalent difficulty and difficulty. Each topic follows the structure of Listening - Reading - Speaking - Writing. At the end of the 4 exam questions are the Audioscripts and answers. Through the audioscripts provided, analyze your answers and check if you can hear correctly, how many parts are correct and understand the...

   140 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về nước và nước thải, tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải, động học của quá trình sinh học, công nghệ sinh học kỵ khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   325 p daihochalong 27/10/2020 3 0

 • Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

  Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

  Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung giới thiệu ARCMAP; hiển thị dữ liệu trong bản đồ; làm việc với Table. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   60 p daihochalong 27/10/2020 5 0

 • Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

  Ebook Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 "Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản" trình bày làm việc với Chart; biên tập dữ liệu; truy vấn dữ liệu; trình bày và in ấn bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   57 p daihochalong 27/10/2020 4 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Writing)

  Bài giảng "Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Writing)" hướng dẫn các em học sinh hoàn thành một lá thư viết về những yêu cầu thông tin nhập học để gửi tới một trường đại học ở Anh.

   12 p daihochalong 27/10/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số