• Ebook Văn học phương Tây: Phần 1

    Ebook Văn học phương Tây: Phần 1

    Ebook Văn học phương Tây được viết bởi nhiều tác giả, phần 1 bao gồm bốn phần: Văn học đại Hi Lạp; Văn học thời Phục Hưng; Văn học Pháp thế kỉ XVII; Văn học thế kỉ XVIII. Với mỗi phần sẽ giới thiệu bối cảnh, hoàn cảnh củng như sự phát triển của văn học theo từng thời kì khác nhau của lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để...

     381 p daihochalong 24/08/2019 9 0

  • Ebook Văn học phương Tây: Phần 2

    Ebook Văn học phương Tây: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm hai phần Văn học thế kỉ XIX; Văn học thế kỉ XX với các nội dung về các nhân vật văn học thời bấy giờ, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm để đời cho nền văn học phương Tây. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ nội dung.

     481 p daihochalong 24/08/2019 6 0

  • Ebook Sự kiến tạo xã hội về thực tại - Khảo luận về xã hội học nhận thức: Phần 1

    Ebook Sự kiến tạo xã hội về thực tại - Khảo luận về xã hội học nhận thức: Phần 1

    Ebook được viết bởi hai tác giả P.Berger và T.Luckmann, phần 1 với các nội dung: một lý thuyết về xã hội theo lối tiếp cận hiện tượng học của P.Berger và T.Luckmann; những điểm độc đáo của công trình; những đặc trưng của thực tại đời sống thường nhật; tiến trình kiến tạo thực tại xã hội và sự biện chứng của xã hội; tiến trình nội...

     111 p daihochalong 24/08/2019 8 0

  • Ebook Sự kiến tạo xã hội về thực tại - Khảo luận về xã hội học nhận thức: Phần 2

    Ebook Sự kiến tạo xã hội về thực tại - Khảo luận về xã hội học nhận thức: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: những nền tảng của sự nhận thức trong đời sống thường nhật; xã hội xét như là thực tại khách quan; cách tổ chức xã hội nhằm bảo tồn vũ trụ, nội tâm hóa thực tại; nội tâm hóa và cấu trúc xã hội; các lý thuyết về căn cước; xã hội học nhận thức và lý thuyết xã hội học. Mời các bạn...

     224 p daihochalong 24/08/2019 8 0

  • Ebook Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL: Phần 1

    Ebook Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL: Phần 1

    Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL của tác giả Trưởng Thiện Phúc với 105 chủ đề viết luận thường gặp. Phần 1 ebook gồm 8 chủ đề viết luận; các lời khuyên khi viết luận, dàn bài cho bài viết luận, câu trúc bài viết luận. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chắc nội dung.

     52 p daihochalong 24/08/2019 5 0

  • Ebook Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL: Phần 2

    Ebook Phương pháp viết luận cho người thi TOEFL: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm 97 chủ đề viết luận TOEFL thường gặp như: du lịch, bữa ăn tại nhà, thành phố lớn, trường đại học, giáo viên... Ebook giúp các bạn rèn luyện kỹ năng viết bài luận của bản thân trước các kì thi TOEFL. Để nắm rõ nội dung, mời các bạn cùng tham khảo ebook.

     48 p daihochalong 24/08/2019 4 0

  • Ebook Way ahead pupil’s Book 1 - A foundation course in English: Phần 1

    Ebook Way ahead pupil’s Book 1 - A foundation course in English: Phần 1

    Ebook của tác giả Printha Ellis và Mary Bowen, phần 1 ebook gồm 9 bài học: hello! My name is Meg; what is this; how many dinosaurs; how old are you; it is big. They are little; this is my grandfather; I have a rabbit; the duck is in the bath; what are these. Ebook giúp các em học tiếng Anh với ba kỹ năng quan trọng là đọc, nói và viết một cách thành thạo hơn.

     51 p daihochalong 24/08/2019 7 0

  • Ebook Way ahead pupil’s Book 1 - A foundation course in English: Phần 2

    Ebook Way ahead pupil’s Book 1 - A foundation course in English: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các bài học: are these your shoes; there is the a house; what is the time; she has a little pink mouth; hippos are big; please sit down; whose is this; i can run; she can sleep; where is it; i can see. Thông qua các bài học, ebook sẽ giúp các em học tiếng Anh với đủ 3 kỹ năng đọc, nghe và nói một cách dễ dàng.

     64 p daihochalong 24/08/2019 4 0

  • Ebook Way ahead pupil’s Book 2 - A foundation course in English: Phần 1

    Ebook Way ahead pupil’s Book 2 - A foundation course in English: Phần 1

    Ebook được viết bởi tác giả Mary Bowen và Printha Ellis, phần 1 ebook Good morning; this is my family; we like sweets; I like football; this is our school; he has an umbrella; I get up at 7 o’clock; what is her job; I’m in front of Tom, I can see you. Để nắm chắc chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo ebook.

     56 p daihochalong 24/08/2019 7 0

  • Ebook Way ahead pupil’s Book 2 - A foundation course in English: Phần 2

    Ebook Way ahead pupil’s Book 2 - A foundation course in English: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các bài học: where do they come from; do you have any bananas; what is the weather like; there are lots of people; whose ring is this; what is he doing; we are swimming; it’s quarter to eight; she is first; what can you do in English. Ebook giúp các em học tiếng Anh với ba kỹ năng đọc, nghe và nói hiệu quả và dễ dàng.

     59 p daihochalong 24/08/2019 5 0

  • Ebook Way ahead pupil’s Book 3 - A foundation course in English: Phần 1

    Ebook Way ahead pupil’s Book 3 - A foundation course in English: Phần 1

    Way ahead pupil’s Book 3 được viết bởi tác giả Mary Bowen và Printha Ellis, phần 1 ebook với các bài học: i live in clifton; what is Emma doing; I have two cousins; let’s pla in the park; brithadays; jill is taller than Emma; let’s go shopping; we’re going to have a picnic; at the market. Ebook giúp các em học tiếng Anh dễ dàng hơn với 4 kỹ năng đọc, nghe, nói và viết.

     53 p daihochalong 24/08/2019 5 0

  • Ebook Way ahead pupil’s Book 3 - A foundation course in English: Phần 2

    Ebook Way ahead pupil’s Book 3 - A foundation course in English: Phần 2

    Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các bài học: a picnic; he was a very pretty baby; they had a farm; the first people were in Africa; you can go on rides at the funfair; she is the prettiest; the puppet theatre; you mustn’t swim after eating; seasons; read me a story, please; see that i can do.Cùng tham khảo ebook để giúp các em học tiếng Anh với trọn 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết dễ dàng hơn.

     62 p daihochalong 24/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số