• Giáo trình Triết học Mác - Lênin – GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin – GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên bao gồm 3 chương với các nội dung triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.

   270 p daihochalong 28/07/2020 12 0

 • Ebook Phương pháp học xướng âm: Phần 1

  Ebook Phương pháp học xướng âm: Phần 1

  Ebook Phương pháp học xướng âm: Phần 1 với các nội dung: Bộ khóa không có dấu hóa, bộ khóa có một dấu giáng, giọng thứ hòa thanh và giai điệu giọng la thứ, giọng trưởng hòa thanh và giai điệu, bộ khóa có hai dấu thăng, bộ khóa có ba dấu giáng.

   104 p daihochalong 28/07/2020 15 0

 • Ebook Phương pháp học xướng âm: Phần 2

  Ebook Phương pháp học xướng âm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 ebook "Phương pháp học xướng âm": Phần 2 với các nội dung: Bộ khóa có ba dấu thăng, khóa FA, bộ khóa có bốn dấu giáng, bộ khóa có bốn dấu thăng, bộ khóa có năm dấu thăng, bộ khóa có sáu dấu thăng và 6 dấu giáng, xướng bè.

   89 p daihochalong 28/07/2020 15 0

 • Ebook Bài tập chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh 12 (Có đáp án): Phần 1

  Ebook Bài tập chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh 12 (Có đáp án): Phần 1

  Cuốn “Bài tập chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12″  là nguồn tài liệu tham khảo không thể thiếu dành cho các bạn học sinh muốn ôn luyện cải thiện kiến thức về ngữ pháp của mình thông qua các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   129 p daihochalong 28/07/2020 14 0

 • Ebook Bài tập chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh 12 (Có đáp án): Phần 2

  Ebook Bài tập chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh 12 (Có đáp án): Phần 2

  Với mỗi chuyên đề ngữ pháp đều hệ thống lại kiến thức lí thuyết và đưa ra các bài tập tương ứng của từng chủ đề, được dẫn giải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Giúp bạn nắm bắt và ghi nhớ những kiến thức cần thiết đã học. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   20 p daihochalong 28/07/2020 13 0

 • Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 1 với các bài học ngôn ngữ khoa học; cách biểu đạt tiếng Việt trong ngôn ngữ khoa học; hiện tượng con người của Teilhard De Chardin; tâm lý ngày tết; ngôn ngữ nghệ thuật; cách biểu đạt tiếng Việt trong ngôn ngữ nghệ thuật; tiếng nói của văn nghệ.

   73 p daihochalong 28/07/2020 15 0

 • Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 2 trình bày ngôn ngữ chính trị xã hội; để nâng cao trình độ biểu đạt tiếng Việt; cách biểu đạt tiếng Việt trong ngôn ngữ chính trị xã hội, ba bức thư gửi tới những người yêu chuộng hòa bình, vài lưu ý để nâng cao trình độ biểu đạt bằng tiếng Việt.

   81 p daihochalong 28/07/2020 15 0

 • Ebook Cẩm nang sư phạm môn Tiếng Việt (Tập 2): Phần 2

  Ebook Cẩm nang sư phạm môn Tiếng Việt (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Cẩm nang sư phạm môn Tiếng Việt (Tập 2) trình bày tóm tắt các bước học cú pháp Tiếng Việt; tóm tắt các bước học văn bản Tiếng Việt; tóm tắt các bước học hoạt động ngôn ngữ Tiếng Việt.

   46 p daihochalong 28/07/2020 16 0

 • Ebook Cẩm nang sư phạm môn Tiếng Việt (Tập 2): Phần 1

  Ebook Cẩm nang sư phạm môn Tiếng Việt (Tập 2): Phần 1

  Ebook Cẩm nang sư phạm môn Tiếng Việt (Tập 2): Phần 1 trình bày tóm tắt các bước tự học ngữ âm Tiếng Việt; tóm tắt các bước tự học ngữ âm Tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các bài học.

   60 p daihochalong 28/07/2020 14 0

 • Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 2

  Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook “Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1” với các nội dung một số gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài trong môn Tiếng Việt; tài liệu tập huấn môn Tự nhiên và xã hội.

   128 p daihochalong 28/07/2020 16 0

 • Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1

  Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1

  Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản của sách giáo khoa phát triển năng lực; định hướng phát triển bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực; Cấu trúc sách giáo khoa và tài liệu tham khảo bổ trợ; những...

   92 p daihochalong 28/07/2020 14 0

 • Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Giáo dục thể chất lớp 1

  Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Giáo dục thể chất lớp 1

  Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Giáo dục thể chất lớp 1 với các nội dung giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1; cấu trúc sách, phần, chủ đề và bài học; phương pháp dạy học; hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của NXBGD; một số lưu ý lập kế hoạch theo Thông tư...

   52 p daihochalong 28/07/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số