• Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 1

  Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 1

  Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 1 gồm có những nội dung sau: Lược sử ngành Sử học, tinh thần sử học ngày nay, mục đích của nghiên cứu sử, định nghĩa của một sự kiện lịch sử, vai trò của sử gia, vai trò của sử liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p daihochalong 24/09/2018 12 1

 • Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 2

  Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 2

  Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 2 sẽ giúp bạn đọc hiểu về: Thời gian và không gian trong lịch sử, một lãnh vực đặc biệt của sự nghiên cứu sử kinh tế và xã hội, giá trị của sự thật tìm ra bởi sử học, địa vị của sử trong văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p daihochalong 24/09/2018 10 0

 • Nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc

  Nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc

  Nghệ thuật đồ họa Trung Quốc đã có ảnh hưởng nhất định đến văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, ở Việt Nam việc nghiên cứu tìm hiểu dòng chảy sâu kín của ngôn ngữ đồ án hoa văn Trung Quốc còn ít, còn có nhiều điều chưa biết ẩn giấu đằng sau nó. Bài viết nghiên cứu ý nghĩa một số đồ án hoa văn truyền thống Trung Quốc,...

   10 p daihochalong 24/09/2018 7 0

 • Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau

  Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau

  Tết Tháng Bảy được xem là cái Tết lớn thứ hai trong năm của các dân tộc nhóm Tày/Choang - Thái, ngữ hệ Thái - Kađai. Tư liệu về một số dân tộc thuộc nhóm này cho thấy rằng sự đa dạng trong quan niệm và thực hành tn ngưỡng ở những nhóm người, vốn cùng nguồn gốc xa xưa, nhưng đã có một quá trình tiếp biến văn hóa, do tiếp xúc với những...

   6 p daihochalong 24/09/2018 7 0

 • Hồ Chí Minh và hành trình kết nối văn hóa Đông - Tây

  Hồ Chí Minh và hành trình kết nối văn hóa Đông - Tây

  Bài viết đề cập đến những đóng góp quan trọng của Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ nối kết quan hệ văn hóa Đông Tây trong thời cận - hiện đại. Chính sự chủ động trong tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến các giá trị văn hóa phương Tây, Hồ Chí Minh đã phát huy được bản lĩnh văn hóa Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ văn hóa Đông Tây chuyển sang...

   13 p daihochalong 24/09/2018 8 0

 • Vai trò của bảo tàng phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống đương đại

  Vai trò của bảo tàng phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống đương đại

  Bảo tàng đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn giá trị lịch sử - văn hoá dân tộc; giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam; giáo dục về giá trị lịch sử - văn hoá và về giới, bình đẳng giới; giáo dục về giới, bình đẳng giới; phản ánh các vấn đề đương đại và tiếng nói của các nhóm yếu thế nhằm tạo sự thay đổi và phản biện các...

   7 p daihochalong 24/09/2018 8 0

 • Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  Bài viết nêu lên những quan điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

   7 p daihochalong 24/09/2018 10 0

 • Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Các chính sách bảo tồn văn hóa của Nhật Bản hiện nay

  Nội dung bài viết giới thiệu khái quát về các chính sách bảo tồn văn hóa và hiện trạng của việc bảo tồn ở Nhật Bản, việc xây dựng hệ thống chính sách bảo tồn, hệ thống quản lý ngân sách, phương thức bảo tồn đảm bảo sự hài hòa của các công trình phát triển, kết hợp giữa truyền thống và hiện tại, xúc tiến hợp tác quốc tế trong lĩnh...

   6 p daihochalong 24/09/2018 9 0

 • Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc

  Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc

  Tài liệu Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc giúp người đọc tìm hiểu về người Hàn Quốc và văn hóa ở xứ sở kim chi. Nội dung tài liệu gồm có 3 chương: địa lý và khí hậu Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc và sinh hoạt của người Hàn Quốc. Qua 3 chương này, bạn đọc đã nắm được những thông tin cơ bản về nét độc đáo trong văn hóa và con người vùng đất...

   30 p daihochalong 22/08/2018 17 0

 • Cẩm nang Văn hóa giao tiếp - ứng xử trong công sở

  Cẩm nang Văn hóa giao tiếp - ứng xử trong công sở

  Nội dung cẩm nang trình bày những kiến thức chung trong văn hóa giao tiếp - ứng xử và văn hóa giao tiếp - ứng xử nơi công sở: những quy tắc chung trong công sở, đối với cấp dưới, đối với cấp trên, đối với đồng nghiệp và đối với nhân dân.

   8 p daihochalong 22/08/2018 13 0

 • Ebook Tìm hiểu đất Hậu Giang: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu đất Hậu Giang: Phần 1

  "Tìm hiểu đất Hậu Giang" là công trình biên khảo có giá trị của Sơn Nam về các vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Công trình đề cập đến vị trí địa lý, bối cảnh lịch sử, đặc điểm văn hóa, sinh hoạt... của con người ở vùng đất Hậu Giang. Qua tác phẩm, người đọc thấy rất rõ về dấu ấn của vùng đất Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo...

   60 p daihochalong 11/07/2018 37 1

 • Ebook Tìm hiểu đất Hậu Giang: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu đất Hậu Giang: Phần 2

  Hậu Giang là vùng đất hữu ngạn sông Tiền, nơi có đầy đủ cả văn minh miệt vườn và văn minh miệt thứ. Vùng đất đầy tiềm năng mới được khai phá nhiều từ cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX. Cuốn sách "Tìm hiểu đất Hậu Giang" sẽ là một công trình có giá trị dành cho những người muốn tìm hiểu về Hậu Giang nói riêng, Nam bộ nói chung, và đây là...

   75 p daihochalong 11/07/2018 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số