• Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 1 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 1 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 1 trình bày từ chương một tới chuong 6 gồm các nội dung: Những tiêu chuẩn giá trị của người Mỹ, nguồn gốc nước Mỹ, sự đa dạng của cuộc sống Mỹ, làm thế nào để nhận biết một người Mỹ, gia đình và cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của e book này.

   175 p daihochalong 14/11/2017 16 0

 • Ebook Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp: Phần 2 – Nguyễn Ngọc Thạch

  Ebook Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp: Phần 2 – Nguyễn Ngọc Thạch

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp” giới thiệu tới người đọc nội dung của phần 3 - Ứng dụng Thái cực hoa giáp (quy hoạch thời gian và cân bằng khí), phong thủy thế giới tiền tâm linh, phần 4 - Lịch phong thủy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p daihochalong 14/11/2017 15 0

 • Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 2 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 2 - Esther Wanning, Nguyễn Hạnh Dung, Bùi Đức Thược (dịch)

  Ebook Sốc văn hóa Mỹ: Phần 2 trình bày nội dung 7 chương (từ chương 7 tới chương 13) gồm: Chúa và đất nước, giáo dục, bạn bè, đời sống xã hội, phụ nữ Mỹ, nhà riêng của người Mỹ, kinh doanh ở Mỹ. Phần cuối là những lời khuyên văn hóa được xếp theo trật tự bảng chữ cái từ A đến Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   170 p daihochalong 14/11/2017 18 0

 • Ebook Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Thạch

  Ebook Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Thạch

  Phần 1 của cuốn sách “Hằng số luân hồi Thái cực hoa giáp” giới thiệu tới người đọc những kiến thức của phần 1 - Mô hình dung sai thái cực (những khái niệm cơ bản, Hằng số luân hồi), phần 2 - Mô hình định vị thái cực (Thái cực hoa giáp). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p daihochalong 14/11/2017 23 0

 • Một số yếu tố văn hóa tương đồng giữa người Thái trắng và người Tày - Vi Văn An

  Một số yếu tố văn hóa tương đồng giữa người Thái trắng và người Tày - Vi Văn An

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số yếu tố văn hóa tương đồng giữa người Thái trắng và người Tày" dưới đây để nắm bắt được các yếu tố văn hóa tương đồng giữa người Thái trắng và người Tày, lý giải về sự tương đồng của các yếu tố văn hóa giữa người Thái trắng và người Tày,...

   6 p daihochalong 14/11/2017 15 0

 • Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam - Nguồn tri thức vô tận để học tập suốt đời

  Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam - Nguồn tri thức vô tận để học tập suốt đời

  Bài viết "Di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam - Nguồn tri thức vô tận để học tập suốt đời" trình bày thực trạng vấn đề tiếp cận di sản hiện nay cho việc học tập và học tập suốt đời ở Việt Nam, nguyên nhân của việc di sản chưa khai thác đúng mức cho mục đích học tập nâng cao dân trí. Từ đó, đề xuất một số kinh nghiệm đầu tiên...

   13 p daihochalong 14/11/2017 18 0

 • Bản sắc của người Khơ-me ở khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Văn Thắng

  Bản sắc của người Khơ-me ở khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Văn Thắng

  Bản sắc tộc người là vấn đề khoa học hấp dẫn song cũng rất phức tạp và khó khăn khi xác định, nhất là trong môi trường đa tộc người. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bản sắc của người Khơ-me ở khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang" dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu...

   7 p daihochalong 14/11/2017 12 0

 • Nhân học và bản sắc dân tộc: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa - Lâm Bá Nam

  Nhân học và bản sắc dân tộc: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa - Lâm Bá Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhân học và bản sắc dân tộc: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa" để nắm bắt nội dung về nhân học, văn hóa và toàn cầu hóa, nhân học Việt Nam với việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc và một số ví dụ, nhân học và hội nhập bảo tồn và phát huy văn...

   8 p daihochalong 14/11/2017 12 0

 • Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn Nhân học biểu tượng - Đinh Hồng Hải

  Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn Nhân học biểu tượng - Đinh Hồng Hải

  Nội dung bài viết "Nghiên cứu văn hóa từ góc nhìn Nhân học biểu tượng" trình bày khái quát về nghiên cứu biểu tượng và nhân học biểu tượng, nghiên cứu biểu tượng ở Việt Nam, các lý thuyết và phương pháp tiếp cận nhân học biểu tượng. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   11 p daihochalong 14/11/2017 17 0

 • Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội - Trần Thị Hồng Yến

  Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội - Trần Thị Hồng Yến

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về mô hình quản lý di tích, lễ hội ở cấp cơ sở hiện nay, mô hình chính quyền...

   10 p daihochalong 14/11/2017 16 0

 • Phân vùng văn học dân gian Mường - Mai Thị Hồng Hải

  Phân vùng văn học dân gian Mường - Mai Thị Hồng Hải

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Phân vùng văn học dân gian Mường" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về cơ sở phân vùng văn học dân gian Mường, phân vùng các vùng văn học dân gian Mường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt...

   8 p daihochalong 14/11/2017 14 0

 • Tác động của đô thị hóa tới văn hóa tộc người (Trường hợp người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên)

  Tác động của đô thị hóa tới văn hóa tộc người (Trường hợp người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên)

  Qúa trình đô thị hóa ở xã Hóa Thượng, tác động của đô thị hóa tới văn hóa tộc người, chiều hướng tác động đô thị hóa đến tộc người là những nội dung chính trong bài viết "Tác động của đô thị hóa tới văn hóa tộc người" trong trường hợp người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết...

   9 p daihochalong 14/11/2017 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số