• Giáo trình Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

  Giáo trình Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

  Giáo trình trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về các chuyên môn trong lĩnh vực môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường... Nội dung giáo trình được thể hiện...

   39 p daihochalong 17/11/2018 20 0

 • Giáo trình Cấp nước - NXB Xây dựng

  Giáo trình Cấp nước - NXB Xây dựng

  Nội dung cuốn sách "Giáo trình cấp nước" đề cập nhiều kiến thức và kỹ năng cơ bản cần phải có đối với công nhân ngành nước. Chính vì vậy cuốn sách chắc chắn sẽ đáp ứng một phần lòng mong đợi của các giảng viên giảng dạy và công nhân ngành nước. Đồng thời giáo trình phục vụ nghiên cứu học tập của giáo viên và học viên.

   219 p daihochalong 17/11/2018 17 0

 • Giáo trình Tài nguyên nước: Phần I - Nguyễn Thị Phương Loan

  Giáo trình Tài nguyên nước: Phần I - Nguyễn Thị Phương Loan

  Phần 1 giáo trình "Tài nguyên nước" trình bày các nội dung: Khái niệm chung về tài nguyên nước, nguồn gốc nước tự nhiên, cân bằng nước, tuần hoàn nước tự nhiên, năng lượng nước, tính địa đới của tài nguyên nước; sông ngòi và tài nguyên nước sông, chế độ nước sông, năng lượng dòng nước, dòng chảy phù sa,... Mời các bạn tham khảo phần 1...

   50 p daihochalong 17/11/2018 20 0

 • Giáo trình Tài nguyên nước: Phần II - Nguyễn Thị Phương Loan

  Giáo trình Tài nguyên nước: Phần II - Nguyễn Thị Phương Loan

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Tài nguyên nước" trình bày các nội dung chính: Tài nguyên nước hồ và hồ chứa, tài nguyên nước dưới đất, hiện trạng khai thác sử dụng nước và tác động đến môi trường, tài nguyên nước Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành tài nguyên, môi trường.

   55 p daihochalong 17/11/2018 25 0

 • Giáo trình Ô nhiễm môi trường - Biện Văn Tranh

  Giáo trình Ô nhiễm môi trường - Biện Văn Tranh

  Giáo trình "Ô nhiễm môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   177 p daihochalong 17/11/2018 17 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ địa tin học trong đánh giá rủi ro do tai biến

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ địa tin học trong đánh giá rủi ro do tai biến

  Nội dung của giáo trình gồm 8 chương giới thiệu về công tác quản lý rủi ro do thiên tai, dữ liệu không gian trong công tác quản lý rủi ro, đánh giá tai biến, các yếu tố chịu rủi ro, đánh giá tính dễ bị tổn thương, phân tích rủi ro và quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   382 p daihochalong 17/11/2018 15 0

 • Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường huyện Côn Đảo

  Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường huyện Côn Đảo

  Bài báo trình bày một cách tiếp cận tương đối mới trong thực tiễn công tác quy hoạch và đánh giá môi trường (đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường) ở Côn Đảo, đó là phân vùng nhạy cảm môi trường. Việc xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường bằng phương pháp đánh giá phân tích đa chỉ tiêu tích hợp với công nghệ...

   8 p daihochalong 31/10/2018 19 1

 • Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang thông qua mô hình hồi qui

  Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang thông qua mô hình hồi qui

  Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch của Công ty. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch tại Công ty nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

   9 p daihochalong 31/10/2018 19 1

 • Cơ chế xói lở bãi biển đồi dương, TP. Phan Thiết và đề xuất giải pháp phòng chống

  Cơ chế xói lở bãi biển đồi dương, TP. Phan Thiết và đề xuất giải pháp phòng chống

  Trong nội dung bài báo này, các tác giả đã phân tích ảnh viễn thám, khảo sát thực địa kết hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây để tìm ra cơ chế xói lở bờ biển Đồi Dương.

   12 p daihochalong 31/10/2018 19 1

 • Đánh giá hiệu quả của chương trình phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn ở phường Bến Nghé quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Đánh giá hiệu quả của chương trình phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn ở phường Bến Nghé quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Bài viết đã xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của một chương trình thí điểm cụ thể về khía cạnh giáo dục nhận thức, quản lý và hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, đồng thời đã nhận diện những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện và mở rộng chương trình thí điểm trong tương lai.

   10 p daihochalong 31/10/2018 23 1

 • Ô nhiễm môi trường ven biển tại khu vực khai thác sa khoáng titan ở Thiện Ái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

  Ô nhiễm môi trường ven biển tại khu vực khai thác sa khoáng titan ở Thiện Ái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

  Bài báo làm sáng tỏ vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác sa khoáng Titan (Ti) ở Thiện Ái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đã có sự ô nhiễm dầu khoáng, hoạt độ phóng xạ (α, β), hữu cơ, vi khuẩn và nhiễm mặn vào môi trường tại và xung quanh khu vực khai khoáng.

   12 p daihochalong 31/10/2018 26 1

 • Đánh giá hiện trạng chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su

  Đánh giá hiện trạng chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su

  Bài báo “Đánh giá hiện trạng chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su tại tỉnh Đắk Lắk” nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu thực tiễn của một số dự án chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su tại một số địa phương trong tỉnh làm cơ sở cho bước đánh giá tác động của việc trồng cao su trên đất rừng khộp tại tỉnh Đắk Lắk.

   9 p daihochalong 31/10/2018 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số