• Ebook Giáo dục môi trường cho cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên - NXB Thanh niên

  Ebook Giáo dục môi trường cho cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên - NXB Thanh niên

  Nội dung cuốn sách "Giáo dục môi trường cho cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên" bao gồm hai phần chính: Tìm hiểu đặc điểm của cộng đồng địa phương và các phương pháp tiếp cận trong giáo dục môi trường đối với đối tượng này, các bài giảng áp dụng đối với cộng đồng địa phương ở các Khu bảo tồn. Mời các bạn cùng tham khảo...

   140 p daihochalong 18/04/2018 4 1

 • Ebook Dân số định cư môi trường - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Dân số định cư môi trường - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook gồm các chương chính: Một số khái niệm về dân số học, di cư, du cư và môi trường, định cư và môi trường, đô thị hóa và môi trường, tị nạn môi trường, lồng ghép vấn đề dân số và chính sách môi trường, phát triển nhân văn và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   217 p daihochalong 18/04/2018 4 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nước - PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng

  Giáo trình Quản lý nguồn nước - PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng

  Giáo trình gồm có những nội dung chính sau: Đại cương về môn học, tổng quan về tài nguyên nước có liên quan đến sử dụng đất, một số vấn đề về chất lượng của nguồn nước, đánh giá ̧ và định hướng sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác nước ngầm, nhu cầu nước của các ngành kinh tế, hệ thống tưới tiêu nước,...

   200 p daihochalong 18/04/2018 10 1

 • Ebook Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp - NXB Giáo dục

  Ebook Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp - NXB Giáo dục

  Giáo trình Sinh thái học nông nghiệp ra mắt bạn đọc với mục đích góp phần xây dựng những cơ sở khoa học cho định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái nông nghiệp bền vững. Mục tiêu cụ thể của cuốn giáo trình này là cung cấp cho các thầy, cô giáo và các giáo sinh của các trường Cao đẳng Sư phạm trong cả nước những kiến thức về Sinh thái...

   213 p daihochalong 18/04/2018 4 1

 • Giáo trình Độc học, môi trường và sức khỏe con người - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Độc học, môi trường và sức khỏe con người - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung của giáo trình được thể hiện qua 6 chương: Chương 1 - Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người; Chương 2 - Các dạng độc chất; Chương 3 - Sự hấp thụ, phân bố và đào thải; Chương 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính; Chương 5 - Đánh giá độ an toàn; Chương 6 - Đánh giá nguy cơ của độc chất; Chương 7 -...

   164 p daihochalong 18/04/2018 5 1

 • Giáo trình Quy hoạch môi trường - Vũ Quyết Thắng

  Giáo trình Quy hoạch môi trường - Vũ Quyết Thắng

  Giáo trình Quy hoạch môi trường gồm các nội dung chính: Phần 1 - Phương pháp luận quy hoạch môi trường, phần 2 - Một số vấn đề cụ thể trong quy hoạch môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   210 p daihochalong 18/04/2018 4 1

 • Sổ tay Đánh giá tác động môi trường (Tập 2)

  Sổ tay Đánh giá tác động môi trường (Tập 2)

  Phần 2 "Sổ tay Đánh giá tác động môi trường" được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sổ tay tập 2.

   415 p daihochalong 18/04/2018 8 1

 • Sổ tay Đánh giá tác động môi trường (Tập 1)

  Sổ tay Đánh giá tác động môi trường (Tập 1)

  Phần 1 "Sổ tay Đánh giá tác động môi trường" được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sổ tay tập 1.

   375 p daihochalong 18/04/2018 5 1

 • Ebook Tóm tắt Cẩm nang về Môi trường thể chế trong ngành Nông Lâm nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Ebook Tóm tắt Cẩm nang về Môi trường thể chế trong ngành Nông Lâm nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  Ebook Tóm tắt Cẩm nang về Môi trường thể chế trong ngành Nông Lâm nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế mô tả mục tiêu, hoạt động và thông tin của hơn 50 cơ quan/ tổ chức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   62 p daihochalong 18/04/2018 4 0

 • Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  "Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu" là một cuốn sách nhỏ dành cho bạn để học, tìm hiểu và hành động tích cực cho trái đất. Tài liệu cung cấp những thông tin khoa học một cách đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với tất cả mọi người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   48 p daihochalong 18/04/2018 5 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996 - 2000

  Ebook Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996 - 2000

  Ebook "Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996 - 2000" có nội dung gồm các chương chính: Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nguồn lực khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, các giải thưởng khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   177 p daihochalong 18/04/2018 4 0

 • Ebook Đánh giá ban đầu rủi ro môi trường Thành phố Đà Nẵng

  Ebook Đánh giá ban đầu rủi ro môi trường Thành phố Đà Nẵng

  Nội dung ebook giới thiệu về thành phố Đà Nẵng, trình bày các phương pháp đánh giá rủi ro và đánh giá hồi cổ rủi ro về tài nguyên, sinh cảnh, chất dinh dưỡng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và đề xuất để khắc phục những rủi ro đã nêu trên.

   139 p daihochalong 18/04/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số