• Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1 - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1 - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

  Tác giả viết cuốn sách này muốn giới thiệu những tư liệu, các phương pháp của Sinh thái môi trường ứng dụng. Trong đó, sử dụng các lý luận khoa học của nhiều nhà nghiên cứu về Sinh thái môi trường vào các trường hợp khác nhau của khoa học, quản lý, công nghệ, giáo dục môi trường và môi trưởng nhân văn. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham...

   319 p daihochalong 04/05/2017 20 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2 - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2 - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

  Sinh thái môi trường ứng dụng (Applied Environmental Ecology) của tác giả GS.TSKH Lê Huy Bá và GSTS. Lâm Minh Triết. Cuốn sách là một công trình khoa học dài hơn 600 trang được viết nghiêm túc và công phu, có nhiều thông lin quan trọng và bổ ích. Cuốn sách được cấu trúc hợp lý gồm 11 chương đề cập nhiều vấn đề từ ảnh hưởng của chiến tranh đến môi...

   20 p daihochalong 04/05/2017 18 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Đánh giá tác động môi trường" trình bày những kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng vùng, đánh giá tác động môi trường cùng một số phương pháp và ví dụ đánh giá. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   59 p daihochalong 04/05/2017 20 1

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Đánh giá tác động môi trường" có kết cấu gồm 5 chương. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 3 đến chương 5: Chương 3 - Đánh giá tác động môi trường, chương 4 - Các phương pháp đánh giá tác động môi trường, chương 5 - Một số ví dụ về đánh giá tác động môi trường.

   93 p daihochalong 04/05/2017 19 1

 • Giáo trình Vi sinh vật học môi trường (in lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Vi sinh vật học môi trường (in lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Vi sinh vật học môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về vi sinh vật học môi trường, khả năng chuyển hóa vật chất của vi sinh vật học trong các môi trường tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p daihochalong 04/05/2017 23 1

 • Giáo trình Vi sinh vật học môi trường (in lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Vi sinh vật học môi trường (in lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Vi sinh vật học môi trường cung cấp cho người học các kiến thức chương 3 - Ô nhiễm vi sinh vật bao gồm: Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm vi sinh, sự nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thể, một số vi sinh vật gây bệnh chính, vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm.

   47 p daihochalong 04/05/2017 20 0

 • Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - Lê Xuân Hồng

  Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - Lê Xuân Hồng

  Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những vấn đề chung đánh giá tác động môi trường. Cụ thể, nội dung phần này được thể hiện qua các chương: những khái niệm cơ bản về tài nguyên và môi trường, lịch sử phát triển và các yêu cầu của ĐTM, các hoạt động phát triển của ngành kinh tế - xã hội gây suy thoái...

   176 p daihochalong 31/03/2017 23 1

 • Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

  Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

  Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội cụ thể. Phần này gồm nội dung chương 6 đến chương 9. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   111 p daihochalong 31/03/2017 19 1

 • Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường và công nghệ xử lý nước thải, cùng các kiến thức bảo vệ môi trường. Trọng tâm của giáo trình là cơ sở của các phương pháp sử dụng trong công nghệ xử lý nước thải và các tính toán công nghệ. Giáo trình cũng dành một phần thích dáng giới...

   333 p daihochalong 31/03/2017 21 0

 • Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường: Phần 1 - PGS. Tăng Văn Đoàn, PGS.TS. Trần Đức Hạ

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường: Phần 1 - PGS. Tăng Văn Đoàn, PGS.TS. Trần Đức Hạ

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường: Phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí.

   97 p daihochalong 31/03/2017 21 0

 • Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 1

  Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đánh giá rủi ro môi trường" trình bày các nội dung: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan, mô hình đánh giá rủi ro môi trường, quản lý rủi ro môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   224 p daihochalong 31/03/2017 21 0

 • Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 2

  Ebook Đánh giá rủi ro môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Đánh giá rủi ro môi trường gây ra bởi các hóa chất độc hại, đánh giá rủi ro môi trường nước, đánh giá rủi ro môi trường đối với các loại dược phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   234 p daihochalong 31/03/2017 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số