• Ebook Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao: Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu các kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm phần lịch sử thế giới cận đại bao gồm: Các cuộc cách mạng tư sản, các nước Châu Á, chiến tranh thế giới thứ nhất, những thành tựu văn hóa thời cận đại, phong trào công nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p daihochalong 09/09/2016 356 1

 • Ebook Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao: Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm phần lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) và lịch sử Việt Nam (1858-1918). Mời các bạn tham khảo.

   102 p daihochalong 09/09/2016 319 1

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 1

  Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10" giới thiệu tới người đọc các đề thi Olympic lịch sử về các chủ đề: Xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, Trung Quốc phong kiến, Ấn Độ và Đông Nam Á phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p daihochalong 24/04/2017 282 1

 • Ebook 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10: Phần 2

  Ebook 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX, câu hỏi trắc nghiệm phần lịch sử thế giới cận đại chỉ dành cho chương trình cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p daihochalong 24/04/2017 259 1

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 2

  Ebook Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Lịch sử 10", phần 2 là các câu hỏi về: Châu Âu phong kiến, những cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại, cách mạng tư sản Pháp 1789, phong trào công nhân - Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học - Quốc tế thứ nhất. Mời các bạn tham khảo.

   25 p daihochalong 24/04/2017 259 1

 • Ebook 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10: Phần 1

  Ebook 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm chương trình cơ bản và nâng cao phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p daihochalong 24/04/2017 246 2

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến những năm 1930-1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p daihochalong 27/07/2017 239 1

 • Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11 (Chương trình chuẩn - Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11 (Chương trình chuẩn - Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11" giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn trả lời câu hỏi và các bài tập về: Lịch sử thế giới cận đại, lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p daihochalong 16/01/2017 237 1

 • Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử lớp 10: Phần 1

  Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử lớp 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sạc giới thiệu tới người đọc các định hướng dạy học Lịch sử 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; thiết kế bài học trong sách giáo khoa Lịch sử 10 phần lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại, lịch sử Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p daihochalong 24/04/2017 236 1

 • Ebook 500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8: Phần 1

  Ebook 500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8: Phần 1

  Cuốn sách "500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8" được biên soạn theo hình thức tổng hợp các kiến thức cơ bản của chương trình ngữ văn lớp 8, Phần 1 cuốn sách giới thiệu lí luận chung của hình thức trắc nghiệm khách quan và các bài tập trắc nghiệm thuộc các bài học trong chương trình học kỳ 1.

   96 p daihochalong 27/07/2017 236 1

 • Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử lớp 10: Phần 2

  Ebook Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử lớp 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc cách thiết kế bài học trong sách giáo khoa Lịch sử 10 phần lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX, lịch sử thế giới cận đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p daihochalong 24/04/2017 234 1

 • Ebook Học tốt Lịch sử 11: Phần 1

  Ebook Học tốt Lịch sử 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học tốt Lịch sử 11" trình bày các nội dung phần lịch sử thế giới cận đại bao gồm: Cuộc cách mạng tư sản (giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII), các nước Âu - Mỹ, phong trào công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p daihochalong 22/03/2017 233 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số