• Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 2

  Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phần mềm trình chiếu, đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p daihochalong 19/10/2017 31 0

 • Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 1

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 1

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh nhằm hướng dẫn cho giáo viên như là một công cụ để giúp cho giáo viên dạy cho học sinh về nước, rác thải và vệ sinh. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sổ tay để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   36 p daihochalong 19/10/2017 26 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tin học dành cho THCS (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Tin học dành cho THCS (Quyển 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tin học dành cho THCS (Quyển 1)" giới thiệu tới người đọc các bài soạn: Làm quen với tin học và máy tính điện tử, phần mềm học tập, các hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p daihochalong 19/10/2017 27 0

 • Ebook 35 đề Toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 2

  Ebook 35 đề Toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "35 đề Toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đề toán Toán thi vào lớp 10 để học sinh tự ôn tập và kiểm tra kiến thức của mình. Sau mỗi đề đều có phần bài giảng chi tiết để học sinh tham khảo và tra cứu.

   122 p daihochalong 19/10/2017 31 0

 • Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 2

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 2

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 2 sẽ nối tiếp phần 1 trình bày các vấn đề cơ bản về vệ sinh môi trường. Giúp học sinh nắm được tầm quan trọng của vệ sinh môi trường đối với đời sống.

   37 p daihochalong 19/10/2017 32 0

 • Ebook 35 đề Toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 1

  Ebook 35 đề Toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS: Phần 1

  Cuốn sách "35 đề Toán hay dùng cho ôn luyện cuối cấp THCS" được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh lớp 9 một tài liệu tham khảo thiết thực và bổ ích để có thể tự ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải toán theo các trọng điểm về Hình học và Đại số lớp 9. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   150 p daihochalong 19/10/2017 31 0

 • Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 1

  Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 1

  Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4) được biên soạn theo chương trình Tin học dành cho THCS Quyển 4 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Mạng máy tính và internet, một số vấn đề xã hội của tin học.

   81 p daihochalong 19/10/2017 30 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 1- Số học): Phần 2

  Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 1- Số học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 1- Số học)" trình bày các nội dung: Tính chia hết trong N, tập hợp các số biểu diễn bởi phân số (tập hợp Q+), các phép tính trong Q+, các bài toán trong Q+. Mời các bạn tham khảo.

   122 p daihochalong 19/10/2017 30 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 1- Số học): Phần 1

  Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 1- Số học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 1- Số học)" trình bày các nội dung: Tập hợp các số tự nhiên (tập hợp N), các phép tính trong N, các bài toán trong N. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p daihochalong 19/10/2017 24 0

 • Ebook Tổng ôn luyện Toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 2

  Ebook Tổng ôn luyện Toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng ôn luyện Toán theo trọng điểm cuối cấp THCS" giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản phần Hình học, giới thiệu một số đề thi tốt nghiệp PTCS ở một số tỉnh và thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p daihochalong 19/10/2017 30 0

 • Ebook Tổng ôn luyện Toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 1

  Ebook Tổng ôn luyện Toán theo trọng điểm cuối cấp THCS: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc những kiến thức trọng điểm phần Đại số bao gồm: Những hằng đẳng thức đáng nhớ, các phép tính về phân thức, các phép tính về căn thức, các loại phương trình bậc nhất, các loại phương trình quy về bậc hai, các loại phương trình quy về bậc hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p daihochalong 19/10/2017 32 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tin học dành cho THCS (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Tin học dành cho THCS (Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài bài giảng chương 4 - Soạn thảo văn bản bao gồm: Làm quen với soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản đơn giản, định dạng văn bản, chỉnh sửa văn bản, thêm hình ảnh để minh họa,... Mời các bạn tham khảo.

   95 p daihochalong 19/10/2017 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số