• Ebook 540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10: Phần 2

  Ebook 540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook "540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ học chất lỏng, chất khí, chất rắn và chất lỏng - sự chuyển thể, cơ sở của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p daihochalong 25/08/2021 32 1

 • Ebook 540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10: Phần 1

  Ebook 540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10: Phần 1

  540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ học, động học chất điểm, động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn, các định luật bảo toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p daihochalong 25/08/2021 36 0

 • Ebook Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 12: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 12: Phần 1

  Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 12: Phần 1 với nội dung là phân dạng Toán, tóm tắt kiến thức và phương pháp giải, các chú ý; phần tiếp theo là các bài toán chọn lọc căn bản minh họa với nhiều dạng loại và mức độ; phần cuối là 8 bài tập có hướng dẫn hay đáp số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   216 p daihochalong 25/08/2021 29 1

 • Ebook Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 12: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 12: Phần 2

  Phương pháp giải các chủ đề căn bản hình học 12: Phần 2 tiếp tục trình bày các phương pháp giải bài toán hình học thuộc các chủ đề như: Mặt nón - hình nón - khối nón, toán cực trị không gian, tọa độ không gian, phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, tương giao của đường thẳng, góc và khoảng cách tọa độ, các hình khối và ứng dụng...

   137 p daihochalong 25/08/2021 22 1

 • Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí

  Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí

  Với mục tiêu cung cấp đến các bạn học sinh có thêm tư liệu tham khảo trong luyện thi THPT quốc gia, Tailieu.vn giới thiệu "Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí" với 31 đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo đáp án chi tiết; 39 đề thi thử chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   471 p daihochalong 29/06/2021 32 0

 • Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

  Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

  "Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán" được biên soạn với 21 đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo đáp án chi tiết; 39 đề thi thử đã qua chọn lọc.

   585 p daihochalong 29/06/2021 48 1

 • Học tập trải nghiệm: Cơ sở lí thuyết trong đổi mới dạy học Vật lí

  Học tập trải nghiệm: Cơ sở lí thuyết trong đổi mới dạy học Vật lí

  Bài viết này đưa ra những lập luận khoa học khẳng định: “Học tập trải nghiệm” chính là giải pháp để đổi mới dạy học vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong bài viết, chúng tôi tập trung làm sáng tỏ về phương pháp khoa học vật lí, từ đó đề xuất mô hình học tập vật lí dựa vào trải nghiệm. Đưa ra cách tổ...

   7 p daihochalong 27/03/2021 37 0

 • Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 2

  Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "920 câu trắc nghiệm toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu 3 đề thi mẫu của Bộ Giáo dục, đáp án và lời giải chi tiết cho các đề TNPT môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p daihochalong 27/02/2021 61 1

 • Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 1

  Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 1

  Ebook 920 câu trắc nghiệm toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu cấu trúc đề thi TNPT và đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục, giới thiệu 20 đề theo cấu trúc của Bộ Giáo dục cùng với bảng trả lời sau mỗi đề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p daihochalong 27/02/2021 55 1

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ" trình bày thí nghiệm về lực Lo-ren-xơ; định nghĩa, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ; ứng dụng của lực Lo-ren-xơ.

   19 p daihochalong 25/02/2021 44 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân" với các nội dung kiến thức thuyết điện li; thuyết điện li; các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập.

   18 p daihochalong 25/02/2021 48 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn" cung cấp đến các bạn với những kiến thức về chất bán dẫn và tính chất; hạt tải điện trong chất bán dẫn. bán dẫn loại n và bán dẫn loại p; lớp chuyển tiếp p-n.

   10 p daihochalong 25/02/2021 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số