• Bài giảng Đại số 10 – Bài 1: Mệnh đề

  Bài giảng Đại số 10 – Bài 1: Mệnh đề

  Bài giảng "Đại số 10 – Bài 1: Mệnh đề" giúp học sinh nắm được mệnh đề. mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   32 p daihochalong 22/08/2020 63 1

 • Bài giảng Đại số 10 – Bài 1: Mệnh đề (Tiết 2)

  Bài giảng Đại số 10 – Bài 1: Mệnh đề (Tiết 2)

  Bài giảng Đại số 10 – Bài 1: Mệnh đề (Tiết 2) với các nội dung mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương. Đây còn là tư liệu tham khảo hỗ trợ cho quá trình biên soạn giáo án, biên soạn giảng dạy.

   13 p daihochalong 22/08/2020 63 1

 • Bài giảng Hình học 10 - Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  Bài giảng Hình học 10 - Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  Bài giảng "Hình học 10 - Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ" tìm hiểu tổng của hai vectơ, quy tắc hình bình hành, tính chất của phép cộng các vectơ, hiệu của hai vectơ.

   21 p daihochalong 22/08/2020 58 1

 • Bài giảng Đại số 10 - Bài 4: Các tập hợp số

  Bài giảng Đại số 10 - Bài 4: Các tập hợp số

  Bài giảng Đại số 10 - Bài 4: Các tập hợp số giúp các em học sinh nắm chắc các tập hợp số đã học, tập hợp các số tự nhiên N, tập hợp các số nguyên Z, các tập hợp con thường dùng của R. Mời các bạn học sinh cùng quý giáo viên cùng tham khảo để hỗ trợ cho việc học tập và giảng dạy.

   18 p daihochalong 22/08/2020 76 1

 • Ebook Giải toán Vật lí 11 (Tập hai)

  Ebook Giải toán Vật lí 11 (Tập hai)

  Ebook Giải toán Vật lí 11 (Tập hai) bao gồm các bài tập về quang hình của chương trình lớp 11 chuyên Lý, các lớp phân ban A; giúp các em học sinh củng cố, nắm chắc bài học trên lớp và nâng cao kiến thức Vật lí của mình.

   408 p daihochalong 24/06/2020 118 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán" với mục tiêu Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Góp phần hình...

   123 p daihochalong 24/06/2020 90 2

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí với các phương pháp giáo dục của môn Vật lí góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nhằm hình thành, phát triển năng lực vật lí cũng như góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.

   38 p daihochalong 24/06/2020 90 1

 • Ebook Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12: Phần 1

  Ebook Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12: Phần 1

  Tài liệu Giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12 và các phương pháp tư duy gồm khoảng 1000 bài tập trắc nghiệm Toán có đáp án và hướng dẫn giải theo từng chuyên đề, giúp các bạn học sinh có môi trường để luyện tập. tài liệu gồm có 7 chuyên đề, phần 1 của tài liệu này sẽ gồm 3 chuyên đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   219 p daihochalong 30/12/2019 146 5

 • Ebook Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12: Phần 2

  Ebook Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12: Phần 2

  Tài liệu Giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12 và các phương pháp tư duy - Phần 2 gồm có các chuyên đề sau: Phương pháp tư duy giải nhanh phần mũ và lôgarit, phương pháp tư duy giải nhanh phần nguyên hàm - tích phân, phương pháp tư duy giải nhanh phần hình tọa độ không gian, phương pháp tư duy giải nhanh phần số phức, phương pháp tư duy giải các bài toán thực...

   116 p daihochalong 30/12/2019 172 3

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mục tiêu giáo dục môn học; tổ chức hoạt động học tập tích cực, tự chủ trong mô hình dạy học truyền thống; phân loại kiến thức vật lí phổ thông và việc xác định phương thức tư duy hình thành từng loại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p daihochalong 28/06/2019 187 1

 • Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (Tái bản lần 1, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiểu biết lịch sử vật lí - yếu tố tạo nên năng lực sư phạm của giáo viên, một số mô hình dạy học tích cực và khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học Vật lí ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p daihochalong 28/06/2019 169 2

 • Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số giải tích 12 (Tập 2): Phần 1 - Lê Hoành Phò

  Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số giải tích 12 (Tập 2): Phần 1 - Lê Hoành Phò

  “Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số giải tích 12 Tập 2”: Phần 1 có nội dung về Hàm số lũy thừa hàm số mũ hàm số logarit (Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ và logarit); Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng… Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p daihochalong 25/03/2019 194 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số