• Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt" tìm hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài; từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn; từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

   13 p daihochalong 25/02/2021 43 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch" giúp học sinh nắm được những lưu ý trong phương pháp giải một số bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p daihochalong 25/02/2021 46 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch" với những kiến thức định luật ôm đối với toàn mạch, mạch điện có nguồn điện, trường hợp mạch ngoài có máy thu điện.

   17 p daihochalong 25/02/2021 49 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ" với các nội dung đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện); bộ nguồn song song; bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng.

   13 p daihochalong 25/02/2021 42 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại" với những kiến thức bản chất của dòng điện trong kim loại; sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ; điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn; hiện tượng nhiệt điện.

   42 p daihochalong 25/02/2021 43 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Dòng điện trong chất khí

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Dòng điện trong chất khí

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Dòng điện trong chất khí" tìm hiểu về sự phóng điện trong chất khí; bản chất dòng điện trong chất khí; sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế.

   25 p daihochalong 25/02/2021 45 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 26: Từ trường

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 26: Từ trường

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 26: Từ trường" cung cấp đến các bạn với các kiến thức tương tác từ, từ trường, đường sức từ, từ trường đều. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho quá trình giảng dạy, xây dựng tiết học hiệu quả của giáo viên.

   22 p daihochalong 25/02/2021 34 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 1: Điện tích, định luật Cu-Lông

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 1: Điện tích, định luật Cu-Lông

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 1: Điện tích, định luật Cu-Lông" thông tin đến các bạn với những kiến thức sự nhiễm điện của các vật, điện tích; định luật cu lông, hằng số điện môi; một số bài tập vận dụng.

   10 p daihochalong 25/02/2021 36 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 2: Thuyết Electron định luật bảo toàn điện tích

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 2: Thuyết Electron định luật bảo toàn điện tích

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 2: Thuyết Electron định luật bảo toàn điện tích" thông tin đến các bạn với các nội dung thuyết electron, cấu tạo nguyên tử về phương diện điện, điện tích nguyên tố, sự nhiễm điện do tiếp xúc, sự nhiễm điện do hưởng ứng; định luật bảo toàn điện tích.

   23 p daihochalong 25/02/2021 35 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện" được biên soạn nhằm củng cố kiến thức cho học sinh về điện trường, cường độ điện trường, đường sức điện trường.

   22 p daihochalong 25/02/2021 29 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 4 : Công của lực điện

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 4 : Công của lực điện

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 4 : Công của lực điện" trình bày những kiến thức khái niệm điện trường đều, công của lực điện, thế năng của một điện tích trong điện trường.

   22 p daihochalong 25/02/2021 27 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 5: Điện thế - hiệu điện thế

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 5: Điện thế - hiệu điện thế

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 5: Điện thế - hiệu điện thế" với những kiến thức định nghĩa và đặc điểm của điện thế; định nghĩa của hiệu điện thế; hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường đều.

   8 p daihochalong 25/02/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số