• Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí

  Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí

  Với mục tiêu cung cấp đến các bạn học sinh có thêm tư liệu tham khảo trong luyện thi THPT quốc gia, Tailieu.vn giới thiệu "Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí" với 31 đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo đáp án chi tiết; 39 đề thi thử chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   471 p daihochalong 29/06/2021 14 0

 • Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

  Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán

  "Ebook Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán" được biên soạn với 21 đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo đáp án chi tiết; 39 đề thi thử đã qua chọn lọc.

   585 p daihochalong 29/06/2021 22 1

 • Học tập trải nghiệm: Cơ sở lí thuyết trong đổi mới dạy học Vật lí

  Học tập trải nghiệm: Cơ sở lí thuyết trong đổi mới dạy học Vật lí

  Bài viết này đưa ra những lập luận khoa học khẳng định: “Học tập trải nghiệm” chính là giải pháp để đổi mới dạy học vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong bài viết, chúng tôi tập trung làm sáng tỏ về phương pháp khoa học vật lí, từ đó đề xuất mô hình học tập vật lí dựa vào trải nghiệm. Đưa ra cách tổ...

   7 p daihochalong 27/03/2021 23 0

 • Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 2

  Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "920 câu trắc nghiệm toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu 3 đề thi mẫu của Bộ Giáo dục, đáp án và lời giải chi tiết cho các đề TNPT môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p daihochalong 27/02/2021 46 0

 • Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 1

  Ebook 920 câu trắc nghiệm Toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 1

  Ebook 920 câu trắc nghiệm toán - Luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu cấu trúc đề thi TNPT và đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục, giới thiệu 20 đề theo cấu trúc của Bộ Giáo dục cùng với bảng trả lời sau mỗi đề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p daihochalong 27/02/2021 42 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ" trình bày thí nghiệm về lực Lo-ren-xơ; định nghĩa, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ; ứng dụng của lực Lo-ren-xơ.

   19 p daihochalong 25/02/2021 33 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân" với các nội dung kiến thức thuyết điện li; thuyết điện li; các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập.

   18 p daihochalong 25/02/2021 34 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn" cung cấp đến các bạn với những kiến thức về chất bán dẫn và tính chất; hạt tải điện trong chất bán dẫn. bán dẫn loại n và bán dẫn loại p; lớp chuyển tiếp p-n.

   10 p daihochalong 25/02/2021 33 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt" tìm hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài; từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn; từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

   13 p daihochalong 25/02/2021 36 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch" giúp học sinh nắm được những lưu ý trong phương pháp giải một số bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p daihochalong 25/02/2021 35 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch" với những kiến thức định luật ôm đối với toàn mạch, mạch điện có nguồn điện, trường hợp mạch ngoài có máy thu điện.

   17 p daihochalong 25/02/2021 36 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ" với các nội dung đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện); bộ nguồn song song; bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng.

   13 p daihochalong 25/02/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số