• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Số nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép chia, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, nguyên tố cùng nhau. Bài giảng hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p daihochalong 30/06/2018 6 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp (khái niệm, các phép toán trên tập hợp, tập các tập con của một tập hợp, tích Descartes), ánh xạ (định nghĩa, ánh xạ hợp, ảnh và ảnh ngược,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p daihochalong 30/06/2018 5 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phép đếm và hệ thức đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý đếm cơ bản, giải tích tổ hợp, hoán vị lặp, tổ hợp lặp, hệ thức đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p daihochalong 30/06/2018 5 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, dạng mệnh đề, vị từ, lượng từ, quy tắc suy luận, nguyên lý quy nạp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p daihochalong 30/06/2018 8 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Boole, mạng logic, cổng NAND và cổng NOR, biểu đồ Karnaugh, tế bào, đa thức tối thiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p daihochalong 30/06/2018 6 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   39 p daihochalong 30/06/2018 5 1

 • Giáo trình Vật liệu nhiệt lạnh

  Giáo trình Vật liệu nhiệt lạnh

  Nội dung giáo trình trình bày đại cương, đặc điểm và các hợp kim về vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt, vật liệu kim loại chịu nhiệt, đặc điểm vật liệu chịu lạnh, vật liệu cách nhiệt lạnh, vật liệu hút ẩm và vật liệu compozit.

   161 p daihochalong 29/06/2018 6 1

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật

  Giáo trình "Nhiệt kỹ thuật" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần 1 trình bày về nhiệt động học kỹ thuật, phần 2 truyền nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn giáo trình để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   145 p daihochalong 29/06/2018 5 1

 • Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 1 - NXB Từ điển bách khoa

  Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 1 - NXB Từ điển bách khoa

  Phần 1 ebook gồm các nội dung bài toán luyện trí: Bài toán hình khác biệt, chọn số tiếp trong dãy, tính tuổi, tính số động vật, số đồ vật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   120 p daihochalong 30/05/2018 14 1

 • Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 2 - NXB Từ điển bách khoa

  Ebook 460 bài toán vui luyện trí thông minh: Phần 2 - NXB Từ điển bách khoa

  Phần 2 ebook gồm nội dung hướng dẫn bài giải toán: Bài toán hình khác biệt, chọn số tiếp trong dãy, tính tuổi, tính số động vật, số đồ vật,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   186 p daihochalong 30/05/2018 11 1

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê - ThS. Đinh Thái Hà

  Giáo trình Nguyên lý thống kê - ThS. Đinh Thái Hà

  Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng trung học Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam. Đồng thời phù hợp với điều kiện hiện nay và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. "Giáo trình Nguyên lý thống kê" đã được biên soạn làm tài liệu học...

   53 p daihochalong 29/03/2018 22 1

 • Quy hoạch Tuyến tính - Nguyễn Cảnh Hoàng

  Quy hoạch Tuyến tính - Nguyễn Cảnh Hoàng

  Tối ưu hóa là một bộ phận kiến thức cần thiết của nhà tổ chức, thiết kế kỹ thuật, điều hành công việc,… và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Giáo trình nhằm mục đích nêu các khái niệm cơ sở và một số kết quả cơ bản của tối ưu hóa, nhằm trang bị những hành trang cần thiết cho các sinh...

   58 p daihochalong 29/03/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số