• Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc tóm tắt lý thuyết hướng dẫn giải các câu hỏi và bài tập, bài tập tự luyện nâng cao về phi kim, hiđrocacbon, nhiên liệu, dẫn xuất của hiđrocacbon, polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p daihochalong 27/07/2017 10 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9" được biên soạn bám sát chương trình Hóa học 9 hiện hành. Phần 1 cuốn sách là các bài tập thuộc chương 1 - Các loại hợp chất vô cơ, chương 2 - Kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p daihochalong 27/07/2017 9 0

 • Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 1

  Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9" giới thiệu tới tới người đọc 30 đề kiểm tra trắc nghiệm. Cuốn sách sẽ giúp các em học sinh có thêm cơ hội để rèn luyện, thực hành và nâng cao kiến thức Sinh học.

   50 p daihochalong 25/06/2017 9 0

 • Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 2

  Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9" giới thiệu tới người đọc phần hướng dẫn chi tiết cách giải các bài tập ở phần 1. Cuốn sách giúp học sinh làm quen, rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận của môn Sinh học.

   69 p daihochalong 25/06/2017 8 0

 • Ebook 567 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 1

  Ebook 567 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "567 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm phần di truyền và biến dị bao gồm: Menden và di truyền học, ADN và Gen, biến dị. Cuối mỗi chương đều có phần đáp án để người đọc tiện tra cứu kết quả.

   85 p daihochalong 25/06/2017 10 0

 • Ebook 567 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 2

  Ebook 567 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm về: Di truyền học người, ứng dụng di truyền học, sinh vật và môi trường, hệ sinh thái, con người, dân số, môi trường, bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p daihochalong 25/06/2017 7 0

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Hóa học 8: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải bài tập Hóa học 8: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Hidro - nước, dung dịch. Các bài tập trong sách đều được sắp xếp từ dễ tới khó để người đọc tiện tra cứu.

   75 p daihochalong 25/06/2017 7 0

 • Ebook Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Hóa học: Phần 2

  Ebook Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Hóa học"giới thiệu tới người đọc 20 đề thi vào lớp 10 Chuyên - Chọn môn Hóa học có hướng dẫn giải để học sinh có thể làm quen với cách ra đề và làm bài thi Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p daihochalong 25/06/2017 10 0

 • Ebook Phương pháp giải bài tập Hóa học 8: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải bài tập Hóa học 8: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải bài tập Hóa học 8" giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Chất - Nguyên tử - Phân tử, phản ứng hóa học, Mol và tính toán hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p daihochalong 25/06/2017 8 0

 • Ebook Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học: Phần 1

  Ebook Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức về các chuyên đề: Phản ứng trung hòa, phản ứng trao đổi, kim loại, phi kim, cân bằng phản ứng oxi hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p daihochalong 25/06/2017 10 0

 • Ebook Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Hóa học: Phần 1

  Ebook Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Hóa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 môn Hóa học" giới thiệu tới người đọc 10 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức Hóa học cơ bản trong chương trình THCS như: Một số phương pháp giải toán Hóa học, dung dịch - Nồng độ dung dịch, bài tập về chất khí, các loại hợp chất vô cơ và mối quan hệ giữa chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   126 p daihochalong 25/06/2017 8 0

 • Ebook Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học: Phần 2

  Ebook Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các chuyên đề mối quan hệ các hợp chất chất vô cơ, nhận biết các hợp chất vô cơ, thiết lập công thức phân tử, bài toán hỗn hợp, mối liên hệ các hợp chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p daihochalong 25/06/2017 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số