• Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 2: Công trình đê đập và kênh mương

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 2: Công trình đê đập và kênh mương

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 2 Công trình đê đập và kênh mương có nội dung giới thiệu các hệ thống công trình trong nuôi trồng thủy sản, đê đập và kênh mương, công trình cống cấp tiêu nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong bài học.

   46 p daihochalong 24/12/2018 11 0

 • Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản trong công trình nuôi thủy sản

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản trong công trình nuôi thủy sản

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 1 Một số khái niệm cơ bản trong công trình nuôi thủy sản có nội dung giúp các bạn tìm hiểu một số khái niệm trong trắc địa và tính chất vật liệu trong xây dựng công trình nuôi thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p daihochalong 24/12/2018 11 0

 • Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 3: Thiết kế trại nuôi trồng thủy sả

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 3: Thiết kế trại nuôi trồng thủy sả

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 3 Thiết kế trại nuôi trồng thủy sản, giúp các bạn tìm hiểu về tiêu chuẩn chọn lựa vị trí xây dựng trại nuôi thương phẩm thủy sản, kết cấu và thiết kế trại nuôi thủy sản và giới thiệu các loại hình nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p daihochalong 24/12/2018 11 0

 • Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 4: Hệ thống tái sử dụng nước

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 4: Hệ thống tái sử dụng nước

  Bài giảng Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản - Bài 4 Hệ thống tái sử dụng nước, tìm hiểu về thiết kế hệ thống tái sử dụng nước, các hình thức xử lý nước, nguyên lý và tính toán thiết kế hệ thống tuần hoàn tái sử dụng nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p daihochalong 24/12/2018 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác - ThS.Tôn Thất Chất

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác - ThS.Tôn Thất Chất

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác nhằm hỗ trợ người học nắm kiến thức nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài tôm he kinh tế, tôm hùm, cua, từ đó đề ra biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, ương, nuôi thương phẩm tôm và các loài giáp xác.

   186 p daihochalong 24/12/2018 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nuôi ếch - ThS. Kim Văn Vạn

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi ếch - ThS. Kim Văn Vạn

  Bài giảng Kỹ thuật nuôi ếch sẽ giúp các bạn nắm được những kiến thức bổ ích về đặc điểm sinh học của ếch, kỹ thuật nuôi ếch khoa học và mang hiệu quả kinh tế cao. Mời các bạn cùng tham khảo và vận dụng trong học tập cũng như thực hành tốt.

   33 p daihochalong 24/12/2018 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 6 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 6 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 6 Kỹ thuật vận chuyển cá sống, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết và vận dụng vào học tập nghiên cứu thật tốt.

   17 p daihochalong 24/12/2018 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 5 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 5 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Chương 5: Kỹ thuật ương nuôi cá giống thuộc bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống có kết cấu nội dung gồm 3 phần trình bày về: Quy trình kỹ thuật ương nuôi cá giống, kỹ thuật ương cá từ bột lên cá hương, kỹ thuật ương cá từ hương lên cá giống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể.

   41 p daihochalong 24/12/2018 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 4 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 4 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Chương 4: Kỹ thuật cho cá đẻ nhân tạo thuộc bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống có kết cấu nội dung gồm 4 phần trình bày: Cơ sở khoa học để xây dựng quy trình cho cá đẻ nhân tạo, nguyên lý cơ bản về quá trình sinh sản của cá trong điều kiện tự nhiên và nhân tạo, quy trình cho cá đẻ nhân tạo, kỹ thuật cho cá đẻ nhân tạo một số loài...

   43 p daihochalong 24/12/2018 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 2 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 2 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Chương 2 - Sự phát dục thành thục của tuyến sinh dục các loài cá nuôi thuộc bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống có nội dung trình bày về các thời kì phát triển của tế bào trứng, các giai đoạn phát triển của buồng trứng, sự thoái hóa và hấp thụ buồng trứng cá nuôi cùng một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các...

   17 p daihochalong 24/12/2018 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 1 - ThS.Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 1 - ThS.Võ Ngọc Thám

  Chương 1 trình bày đặc điểm sinh học của các loài cá nuôi chủ yếu thuộc bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống có nội dung trình bày về điểm sinh học, sinh học sinh sản một số loài cá nước ngọt Việt Nam, cơ sở khoa học và nguyên lý cơ bản của các phương pháp kích thích cho cá sinh sản, kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục và cho cá sinh sản...

   80 p daihochalong 24/12/2018 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 3 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống: Chương 3 - ThS. Võ Ngọc Thám

  Chương 3: Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục cá bố mẹ thuộc bài giảng Kỹ thuật sản xuất cá giống có kết cấu nội dung gồm 10 phần trình bày về Cơ sở khoa học để xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ; quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ; kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ; kỹ thuật nuôi vỗ tái phát dục các loại cá nuôi; kỹ...

   36 p daihochalong 24/12/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số