• Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 1

  Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích thị trường tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống tài chính, xác định các tỷ suất chiết khấu trên thị trường, các phép toán tài chính, những chứng khoán của thị trường tiền tệ, trái phiếu, cổ phần, ngoại tệ, các hợp đồng kỳ hạn và giao sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   429 p daihochalong 04/05/2017 28 2

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực - PGS.TS. Trần Kim Dung

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực - PGS.TS. Trần Kim Dung

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực do PGS.TS. Trần Kim Dung biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu quản trị nguồn nhân lực; thu hút nguồn nhân lực; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; duy trì nguồn nhân lực; quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại; các tình huống về quản trị nhân lực.

   497 p daihochalong 04/05/2017 35 1

 • Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Phân tích thị trường tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phân tích thị trường tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Hợp đồng lựa chọn, giấy bảo lãnh, chứng khoán hoán đổi; chứng khoán tổng hợp, trị trường hiệu quả, đầu cơ và buôn bán chứng khoán, phân tích danh mục chứng khoán đầu tư và định giá tài sản, quản lý danh mục vốn đầu tư,... Mời...

   505 p daihochalong 04/05/2017 34 1

 • Giáo trình Mĩ học đại cương - Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân

  Giáo trình Mĩ học đại cương - Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân

  Giáo trình "Mĩ học đại cương" là công trình tập thể của các cán bộ giảng dạy bộ môn Mĩ học (Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân). Đối tượng chủ yếu mà cuốn sách hướng tới là sinh viên chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn ở các trường đại học. Cuốn sách gồm có tám chương trình bày những vấn đề cơ bản nhất của lí...

   244 p daihochalong 31/03/2017 26 0

 • Giáo trình Dân tộc học đại cương - Lê Sĩ Giáo (chủ biên)

  Giáo trình Dân tộc học đại cương - Lê Sĩ Giáo (chủ biên)

  Giáo trình Dân tộc học đại cương trình bày đầy đủ những nội dung cơ bản của bộ môn Dân tộc học từ đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành đến các tiêu chí để xác định tộc người và loại hình cộng đồng người, từ các vấn đề chung của xã hội nguyên thủy, các hình thái tôn giáo sơ khai đến một số vấn đề cụ thể của Việt Nam.

   221 p daihochalong 31/03/2017 89 1

 • Giáo trình Thống kê xã hội học - Đào Hữu Hồ

  Giáo trình Thống kê xã hội học - Đào Hữu Hồ

  Trong cuốn "Giáo trình Thống kê Xã hội học" tác giả đã chọn cách trình bày và cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất với bạn đọc. Các khái niệm, kết quả được trình bày và diễn đạt dễ hiểu, tránh dùng thuật ngữ, khái niệm trừu tượng. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên cả nước.

   210 p daihochalong 31/03/2017 37 0

 • Giáo trình Logic học đại cương - NXB Chính trị Quốc gia

  Giáo trình Logic học đại cương - NXB Chính trị Quốc gia

  Giáo trình Logic học đại cương gồm 11 chương, trình bày về đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của logic học: Khái lược lịch sử logic học, khái niệm, phán đoán, các quy luật cơ bản của logic hình thức truyền thống, suy luận, luận chứng, giả thuyết, logic biện chứng, cặp phạm trù logic biện chứng,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   337 p daihochalong 31/03/2017 40 0

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo...

   226 p daihochalong 31/03/2017 29 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo

  Lãnh đạo là cả một nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì cần phải học hỏi, trau dồi liên tục mới đạt được kết quả trong vai trò lãnh đạo. Một cách tổng quát, nghệ thuật lãnh đạo là một phương thức bao gồm nhiều yếu tố phải có của người lãnh đạo để có thể chỉ huy, hướng dẫn, điều hành một tập thể sao cho thành công và gặt hái...

   278 p daihochalong 22/03/2017 30 0

 • Ebook Lý thuyết tổ hợp và đồ thị: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổ hợp và đồ thị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết tổ hợp và đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bài toán và kết quả tổ hợp cơ bản, phương pháp đếm dùng hàm sinh, một số phương pháp và kỹ thuật đếm cơ bản khác, lý thuyết Polya. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p daihochalong 21/02/2017 27 0

 • Ebook Lý thuyết tổ hợp và đồ thị: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổ hợp và đồ thị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Nghịch đảo Mobius, các khái niệm và kết quả cơ bản của đồ thị, một số bài toán tối ưu trên đồ thị, độ liên thông, ghép cặp và nhân tử của đồ thị, tô màu đồ thị, lý thuyết ramsey. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p daihochalong 21/02/2017 29 0

 • Bài giảng Xác xuất thống kê (Phần 1) - Chương 1: Xác xuất của biến cố

  Bài giảng Xác xuất thống kê (Phần 1) - Chương 1: Xác xuất của biến cố

  Bài giảng "Xác xuất thống kê (Phần 1: Lý thuyết xác suất) - Chương 1: Xác xuất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của biến cố, công thức tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p daihochalong 21/02/2017 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số