• Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 7: Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 7: Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

  "Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 7: Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguồn nhân lực trong du lịch, khái niệm nguồn nhân lực, Phân loại nguồn nhân lực du lịch, đặc điểm của lao động trong ngành du lịch, vai trò của lao động đối với phát triển du lịch, yêu cầu đối với lao...

   11 p daihochalong 28/11/2020 140 1

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 6: Tính thời vụ trong du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 6: Tính thời vụ trong du lịch

  "Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 6: Tính thời vụ trong du lịch" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về thời vụ du lịch, đặc điểm của tính thời vụ du lịch, ý nghĩa của quy luật thời vụ, các nhân tố tác động đến sự hình thành tính thời vụ du lịch, Các biện pháp khắc phục tính bất lợi của thời vụ du lịch, tác động của du...

   8 p daihochalong 28/11/2020 113 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 5: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 5: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển du lịch

  "Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 5: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển du lịch" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm động cơ du lịch, các nhân tố hình thành động cơ du lịch, các loại hình động cơ du lịch, các điều kiện phát triển du lịch, điều kiện xuất hiện khách du lịch.

   14 p daihochalong 28/11/2020 96 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 4: Sản phẩm du lịch và các loại hình du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 4: Sản phẩm du lịch và các loại hình du lịch

  "Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 4: Sản phẩm du lịch và các loại hình du lịch" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về sản phẩm du lịch, cơ cấu của sản phẩm du lịch, các mô hình sản phẩm du lịch, đặc tính của sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch.

   12 p daihochalong 28/11/2020 115 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 3: Các khái niệm cơ bản về du lịch

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 3: Các khái niệm cơ bản về du lịch

  "Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 3: Các khái niệm cơ bản về du lịch" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về du lịch, bản chất của du lịch, khái niệm về khách du lịch, các khái niệm khác. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   12 p daihochalong 28/11/2020 96 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Thế giới và Việt Nam

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Thế giới và Việt Nam

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch Thế giới và Việt Nam cung cấp cho cho người học kiến thức về quá trình hình thành và phát triển ngành du lịch Thế giới qua bốn thời kỳ, sự hình thành và phát triển ngành du lịch Việt Nam từ năm 1960 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p daihochalong 28/11/2020 96 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Quản trị du lịch - Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu trình bày những nội dung về đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu của hoạt động du lịch. Với các em đang học chuyên ngành du lịch thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p daihochalong 28/11/2020 90 0

 • Bài giảng Kỹ năng trò chuyện, giao tiếp, thuyết minh tại điểm đến du lịch - Nguyễn Đức Trọng

  Bài giảng Kỹ năng trò chuyện, giao tiếp, thuyết minh tại điểm đến du lịch - Nguyễn Đức Trọng

  Bài giảng với các nội dung: giao tiếp là gì, trò chuyện như thế nào, thuyết minh tại điểm đến, nắm bắt tâm lý, tạo dựng thông điệp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành du lịch. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời cac bạn cùng tham khảo bài giảng.

   52 p daihochalong 20/09/2019 167 2

 • Bài giảng Bài 5: Quản trị chất lượng dịch vụ

  Bài giảng Bài 5: Quản trị chất lượng dịch vụ

  Nội dung của bài giảng trình bày về bản chất của dịch vụ và chất lượng dịch vụ, đặc điểm dịch vụ, mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng và một số mô hình cung ứng dịch vụ chất lượng, tiêu chí đánh giá và đo lường chất lượng dịch vụ, quản trị chất lượng dịch vụ, bản chất và vai trò của quản trị chất lượng dịch vụ,

   17 p daihochalong 24/01/2019 197 3

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 9: Kiểm tra thuộc Bài giảng Quản trị học có nội dung trình bày về: Kiểm tra/kiểm soát trong quản trị, các nguyên tắc đề kiểm tra hiệu quả, các hình thức kiểm tra, tiến trình kiểm tra. Cùng tham khảo bài giảng để có kiểm thức tổng hợp về Quản trị học.

   10 p daihochalong 24/01/2019 197 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Nội dung của Chương 8: Lãnh đạo thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày các nội dung về: Lãnh đạo và bản chất của lãnh đạo, lý thuyết về bản chất của con người, phẩm chất của nhà lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo, quản trị xung đột và thay đổi trong tổ chức. Bài giảng sẽ giúp giảng viên và sinh viên chuyên ngành quản trị có thêm tài...

   17 p daihochalong 24/01/2019 179 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Tổ chức giới thiệu các kiến thức cơ bản về: khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức, cấu trúc tổ chức và thiết kế bộ máy quản trị, tầm kiểm soát/tầm quản trị, các kiểu cơ cấu quản trị, nghệ thuật phân quyền và ủy quyền.

   15 p daihochalong 24/01/2019 196 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số