Tài liệu hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú tại nhà dân

Nội dung của ebook trình bày du lịch và homestay ở Việt Nam; vệ sinh và chăm sóc môi trường; an toàn và an ninh; dịch vụ khách hàng; tăng tối đa doanh thu; tiếp thị chi phí thấp; công việc dọn phòng; dịch vụ ăn uống. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.