Phát triển khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với du lịch thế giới cũng như du lịch Việt Nam và đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Hải Tiến, ở huyện Hoằng Hóa, thuộc tỉnh Thanh Hóa trong kỷ nguyên cách mạng này.