Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở hình thức thể nghiệm, tương tác - mạch nội dung hoạt động hướng đến xã hội

Mục tiêu của kế hoạch nhằm giúp học sinh thể hiện được hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với môi trường; hình thành tính kỷ luật và có trách nhiệm với môi trường sống. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bước lập kế hoạch để xây dựng các buổi hoạt động trải nghiệm bổ ích và thú vị cho các em học sinh.