Giáo trình nghe Trung cấp Shin mainichi no kikitori 50 nichi chuukyuu tập 1: Phần 2

Giáo trình nghe Trung cấp Shin mainichi no kikitori 50 nichi chuukyuu tập 1 là cuốn Hạ trong bộ giáo trình nghe Mainichi no kikitori 50. Đây là quyển sách hữu ích với các bạn muốn cải thiện điểm số phần Choukai trong kỳ thi JLPT nói riêng và các bạn muốn nâng cao khả năng nghe hiểu nói chung... Tiếp nối phần 1, hần 1 của cuốn sách được giới thiệu ngay sau đây sẽ cung cấp cho người học các vấn đề nghe hiểu còn lại từ 9-25. Mời các bạn cùng tham khảo.