Ebook World famous nursery rhymes (Volume Two): Phần 1

Ebook World famous nursery rhymes Volume Two của tác giả David Whitney, phần 1 ebook với các bài thơ: hush a bye baby; sing a song of sixpencs; rub a dub dub; little Tom tuker; georgie porgie; I saw a ship a sailing; little Tommy little Mouse; there was an ald woman, boys and girls; come out to play; Tom he was a Piper’s son… Ebook giúp các em học nói tiếng Anh dễ dàng và sinh động hơn.