Ebook Tuyển tập kịch Friedrich Schiller: Phần 2

Friedrich Schiller là nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà sử học và mỹ học có công lớn đối với sự hình thành ý thức dân tộc, văn hóa Đức. Schiller chính là niềm tự hào của dân tộc Đức và văn hóa Đức. Cuộc đời ông là một cuộc chiến đấu không ngừng chống lại áp bức, cường quyền, chống đói nghèo và lạc hậu để xây dựng nên ngôi đền Tự do. Mời các bạn tham khảo những vở kịch nổi tiếng của ông qua phần 1 cuốn sách.