Ebook Tuyển chọn 171 bài văn hay 11: Phần 1

Cuốn sách "Tuyển chọn 171 bài văn hay 11" được biên soạn theo chương trình Ngữ văn 11 - Chương trình cải cách mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là tập hợp 171 bài văn được biên soạn và tuyển chọn, trong đó có một số dàn ý chi tiết để các em có thể căn cứ vào đó làm bài theo cách cảm nhận và văn phong của mình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.