Ebook Từ điển Việt – Trung

Ebook Từ điển Việt – Trung gồm khoảng 60.000 đơn vị từ vựng tiếng Trung Quốc, bao gồm những từ phổ thông, các từ khoa học tự nhiên và xã hội , các phương ngôn, thành ngữ, thuật ngữ những từ chỉ ho, tên người , tên đất…. Phần chính của ebook được xếp theo âm học phổ thông của tiếng Hán hiện đại ghi bằng chữ La-tinh, dễ dàng tra cứu, từ điển sử dụng nhiều cách tra: tra theo bộ, tra theo số tứ giác, tra theo âm tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết chi tiết nội dung ebook.