Ebook Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao): Phần 1

Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao)" được biên soạn bám sát nội dung của sách giáo khoa từ đó hình thành nên cấu trúc của bài giảng theo chương trình mới lấy học sinh làm trung tâm và hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.