Ebook Tập kịch Bài ca Điện Biên - Dòng sông ám ảnh - Campuchia máu và nước mắt: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tập kịch Bài ca Điện Biên - Dòng sông ám ảnh - Campuchia máu và nước mắt" giới thiệu tới người đọc nội dung của vở kịch "Bài ca Điện Biên" nói về những diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, những cảm xúc của những người lính Việt Nam và quân viễn chinh Pháp ở hai miền chiến tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.