Ebook Rèn kỹ năng làm bài từ đồng nghĩa và trái nghĩa môn Tiếng Anh (Cho kỳ thi THPT Quốc gia): Phần 2

Phần 2 của tài liệu Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa - Rèn luyện kỹ năng làm bài môn tiếng Anh (Cho kỳ thi THPT quốc gia) tiếp tục giới thiệu đến bạn 311 bài tập tìm từ trái nghĩa có kèm theo đáp án, dịch nghĩa và giải thích và bảng từ đồng nghĩa , gần nghĩa và trái nghĩa trong tiếng Anh. Mời các bạn và các em học sinh cùng tham khảo tài liệu để củng cố, rèn luyện các kiến thức tiếng Anh, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với thành tích cao.