Ebook Những vấn đề trọng tâm Ngữ văn 12: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Những vấn đề trọng tâm Ngữ văn 12", phần 2 giới thiệu các kiến thức cơ bản và bài tập vận dụng về các tác phẩm, tác giả trong chương trình Ngữ văn 12, phần bài tập dành riêng cho chương trình nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.