Ebook Nghiệp vụ lưu trú cách tiếp cận thực tế: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Nghiệp vụ lưu trú cách tiếp cận thực tế phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vệ sinh các khu vực công cộng, công việc vệ sinh không thường xuyên, các dịch vụ bổ sung, giao tiếp với khách hàng trong khách sạn, các quy trình hoạt động, các thuật ngữ nghiệp vụ lưu trú,... Mời các bạn cùng tham khảo.