Ebook Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường - Phần 2

Ebook "Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường" có thể coi như là bộ sách tham khảo bổ trợ kiến thức rất bổ ích cho giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và đông đảo bạn đọc Việt Nam về lĩnh vực khoa học môi trường. Cuốn sách gồm có 233 câu hỏi về khoa học môi trường, phần 2 của ebook trình bày nội dung của 118 câu hỏi còn lại với các nội dung: vì sao mặt những tấm phù điêu đá cẩm thạch ở Cố Cung lại xuất hiện vết rạn, vì sao phải bảo vệ tầng ôzôn, thế nào là hiệu ứng nhà kính.