Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook 'Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước' gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Khuếch tán trong khí quyển, các chất gây ô nhiễm môi trường không khí và tính chất của chúng, ô nhiễm môi trường nước hồ và sông. Mời các bạn cùng tham khảo.