Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 1

Cuốn sách 'Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước' cung cấp một số kiến thức về điều kiện tự nhiên, về dòng chảy của không khí trong khí quyển; quá trình truyền tải, phát tán và một số chất gây ô nhiễm cũng như các quá trình xảy ra đối với chúng, trong đó đề cập đến 3 dạng chính của môi trường không khí và nước hiện nay: khí quyển, hồ và sông. Sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về lớp biên khí quyển và trường gió. Mời các bạn cùng tham khảo.