Ebook Mega luyện đề THPT Quốc gia 2018 toán trắc nghiệm: Phần 1 - Trần Công Diêu, Trần Kim Anh

Mời các bạn cùng tham khảo “Ebook Mega luyện đề THPT Quốc gia 2018 toán trắc nghiệm” của tác giả Trần Công Diêu và Trần Kim Anh. Trong phần 1 tác giả muốn gửi đến các bạn những bài test năng lực các chuyên đề như: Lượng giác; Phép đếm – Nhị thức Newton – Xác suất; Phép biến hình; Quy nạp – Cấp số công - Cấp số nhân; Giới hạn dãy số; Giới hạn hàm số; Hàm số liên tục; Đạo hàm – Vi phân; Ứng dụng đạo hàm; Hàm số mũ – Logarit; Nguyên hàm; Tích phân; Hình học không gian;… để các bạn có thể tự kiểm tra và đánh giá năng lực của mình. Mời các bạn tham khảo!