Ebook Kanji look and learn N2-N1 Bản Tiếng Việt: Phần 2 - Triệu Đức Duy

Sách do Triệu Đức Duy - Cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương dịch và biên tập. Việc học Kanji thông qua hình ảnh là một cách học khá hay và dễ nhớ, đem lại hiệu quả tốt. Chính vì vậy, tác giả đã chép lại các hình ảnh từ quyển Kanji Pixtographic và phối hợp ghép các hình ảnh có sẵn của quyển Kanji look and learn với nhau để tạo nên một quyển sách mới, hoàn toàn tiếng Việt với cách trình bày gần giống của quyển Kanji look and learn cho mọi người quen thuộc.