Ebook Family and friends starter Workbook (2nd Edition): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các bài tập được xây dựng theo các chủ đề: they’re bears, are they teachers, I’ve got a shirt, i like plums. Ebook biên soạn các bài tập dựa trên cuốn sách "Ebook Family and friends starter Class Book" giúp các em củng cố kiến thức đã được học thông qua các dạng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm nội dung.