Ebook Family and friends starter Class Book (2nd Edition): Phần 1

Ebook được sáng tác bởi tác giả Naomi Simmons, phần 1 ebook với các bài học theo chủ đề sau: what colour is it, what’s this, is it a plane, this is my mum. Ebook là tài liệu học tiếng Anh cho các bé mới bắt đầu với các bài học được xây dựng từ thực tế giúp các bé học tiếng Anh dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm nội dung.