Ebook Cố đô Huế: Lịch sử - Cổ tích - Thắng cảnh: Phần 2

Tập hạ của cuốn sách "Cố đô Huế: Lịch sử - Cổ tích – Thắng cảnh" sẽ mang đến cho bạn đọc những cái nhìn đặc sắc về Cố đô Huế qua thi ca kim cổ như: Đường luật và cổ thi; thơ lục bát lục bát song thất và thi ca liên hành; ca trù; thơ mới và thơ dịch; ca dao và dân ca xứ Huế; các điệu ca Huế; các bài văn xuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.