Ebook Cố đô Huế: Lịch sử - Cổ tích - Thắng cảnh: Phần 1

Cuốn sách “Cố đô Huế: Lịch sử - Cổ tích – Thắng cảnh” sẽ mang cho bạn đọc những cái nhìn khái quát về quá trình tạo hóa, lịch sử lâu đời của vùng đất cố đô. Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể hiểu được lịch sử thành quách, cung điện vàng son, những đền đài miếu vũ lộng lẫy, những lăng tẩm uy nghiêm, những danh lam cổ tự, những thắng tích thiên nhiên. Cuốn sách có cấu trúc gồm 2 tập thượng và hạ. Mời các bạn cùng tham khảo tập thượng của cuốn sách sau đây.