Ebook Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án: Phần 1 - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

Cuốn sách Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án của tác giả Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan được biên soạn dưới dạng vở bài tập, dựa theo sách giáo khoa tiếng Anh 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần 1 của cuốn sách này gồm các bài tập thực hành về từ vựng(vocabulary), ngữ pháp(grammar), đàm thoại (conversation) và đọc hiểu (reading conprehension) theo từng đơn vị bài học, nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức và luyện tập sâu hơn các nội dung trọng tâm của bài học. Mời các bạn cùng tham khảo.