Ebook Bài tập Tiếng Anh 10 - Hướng dẫn học và giải chi tiết: Phần 1

Ebook Bài tập Tiếng Anh 10 - Hướng dẫn học và giải chi tiết của tác giả Lưu Hoằng Trí, đây là tài liệu hướng dẫn các em học sinh lớp 10 cách giải các dạng bài tập tiếng Anh đạt điểm cao trong kiểm tra thi cử. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn những kiến thức tiếng Anh trong sách giáo khoa. Phần 1 gồm các unit sau: A day in the life of, school talks, people's background, special education, the mass media,... Mời các bạn cùng tham khảo.