Ebook 800 chữ Kanji cho trình độ thượng cấp: Phần 2

Cuốn sách 800 chữ Kanji cho trình độ thượng cấp: Phần 2 cung cấp cho người học các mặt chữ Kanji nhằm giúp các bạn nâng cao trình độ từ trung cấp lên cao cấp. Nội dung sách không phải liệt kê Kanji thông thường như những từ điển khác mà hướng dẫn cụ thể có cả hình vẽ và bài tập riêng để ôn luyện. Dưới đây là phần 2 của cuốn sách với 9 bài học còn lại từ bài 6-15 sẽ giúp các bạn nhớ được nhiều hơn chữ Kanji. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách.