Ebook 540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook "540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ học chất lỏng, chất khí, chất rắn và chất lỏng - sự chuyển thể, cơ sở của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.