Ebook 24 quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật (Tập 2) - Quy tắc 13-24

Kanji là loại chữ khó học và khó nhớ đối với những người đang học tiếng Nhật. Tuy nhiên, nó sẽ không khó nếu chúng ta nắm được những quy tắc hình thành Kanji… Kanji được xem như loại chữ tượng hình. Vì thế muốn dễ dàng trong việc học Kanji các bạn cần nắm vững những quy tắc của nó. Thí dụ như: Những hình tròn trong Kanji đều trở thành hình vuông… Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ những quy tắc này thì sẽ không còn cảm thấy Kanji khó học. Tập 2 của Tiếng Nhật và 24 quy tắc học Kanji (Tập 2) gồm các quy tắc từ 13-24. Mời các bạn cùng tham khảo.