Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 8: Life in the future - Writing

Thông qua các bài giảng của tiết học về Life in the future giúp học sinh thực hành viết về những thay đổi của cuộc sống trong tương lai, đồng thời được phổ biến kiến ​​thức về cuộc sống và môi trường, rèn luyện kỹ năng viết cho các em.