Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 4: School education system - Reading

Bài giảng với nội dung liên quan đến chủ đề School education system, giúp học sinh biết hệ thống giáo dục trường học ở Anh; với các tiết học của bài, học sinh được thảo luận về hệ thống giáo dục trong nước, học từ liên quan đến hệ thống giáo dục trung học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng