Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý trình bày về các yếu tố cấu thành pháp luật, chủ thể vi phạm pháp luật, phân loại trách nhiệm pháp lý.