Bài giảng môn Lịch sử lớp 11 – Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài giảng môn Lịch sử lớp 11 – Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) thông tin đến các bạn nguyên nhân bùng nổ chiến tranh; những diễn biến chính của chiến sự; kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất.