Bài giảng môn Lịch sử lớp 11 – Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939

Bài giảng môn Lịch sử lớp 11 – Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918-1939 trình bày thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn; thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn; cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và những hậu quả của nó; phong trào mặt trận nhân dân chống Phát xít và nguy cơ chiến tranh.