Bài giảng Mầm non: Trò chơi nhóm chữ cái I, T, C, B, D, Đ - Giang Thị Phương

"Bài giảng Mầm non: Trò chơi nhóm chữ cái I, T, C, B, D, Đ - Giang Thị Phương" biên soạn nhằm giảng dạy cho trẻ mầm non từ 5 đến 6 tuổi ôn luyện chữ cái I, T, C, B, D, Đ; phát triển năng lực ngôn ngữ của các em.