Bài giảng Mầm non – Làm quen với Toán: Tách 8 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau

Bài giảng Mầm non – Làm quen với Toán: Tách 8 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau giúp giáo viên mầm non có thêm tư liệu để xây dựng tiết học trở nên hiệu quả và sinh động hơn; đồng thời nâng cao nhận thức cho các bé mầm non.