Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 5 - Bùi Khánh Ly

'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 5: Hỗ trợ trẻ khiếm thị trong trường mầm non hòa nhập' trình bày khái niệm về trẻ khiếm thị; nguyên nhân gây khiếm thị; ảnh hưởng của tật khiếm thị đến học tập và phát triển của trẻ khiếm thị; các biện pháp giáo dục cho trẻ khiếm thị tuổi mầm non; tổ chức một số hoạt động trong lớp hòa nhập cho trẻ khiếm thị; tổ chức hoạt động có chủ đích hỗ trợ cá nhân trong lớp hòa nhập.