Bài giảng Giáo dục hòa nhập: Chương 2 - Bùi Khánh Ly

'Bài giảng Giáo dục hòa nhập - Chương 1: Tổ chức giáo dục hòa nhập' trang bị cho các bạn kiến thức để xác định nhu cầu và khả năng đa dạng của trẻ; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân; tổ chức môi trường học tập; điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ; áp dụng các phương thức hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường mầm non; phối hợp các lực lượng giáo dục.